Witamy!
Aby skutecznie przetworzyć kontakt, korzystamy z systemu biletowego. Każdemu żądaniu przypisany jest unikalny numer, pod którym możesz śledzić proces i udzielać odpowiedzi.

Ważny adres e-mail jest wymagany do przesłania wniosku lub opinii i zainicjowania procesu przetwarzania.

W celu uzyskania informacji udostępniamy pełne archiwum wszystkich zapytań lub opinii, a także historię powiązanych operacji przetwarzania. Oczywiście, twoje prawa w ramach DSGVO dotyczące na przykład informacji, korekty lub usunięcia mają zastosowanie.